SK  EN
logo

Úsporné ekologické LED osvetlenie

Na základe auditu sústavy verejného osvetlenia mesta, vypracujeme komplexný projekt modernizácie verejného osvetlenia, ktorý bude zhotovený na základe požiadaviek a potrieb mesta tak, aby boli dosiahnuté maximálne úspory spotreby elektrickej energie a prevádzkových nákladov pri zachovaní záväzných noriem. Modernizácia sa môže týkať nielen výmeny svietidliel, ale celého potrebného rozsahu rekonštrukcie či už káblových rozvodov, stožiarov, regulácie a pod. 

Náš balík modernizácie verejného osvetlenia zahŕňa komplexný audit sústavy verejného osvetlenia vrátane jej pasportizácie, financovania dodávky a inštalácie LED svietidiel, energetické účtovníctvo a monitoring, ako aj možnosť prenesenia správy a údržby verejného osvetlenia na nás, na dohodnutú dobu s prebraním záväzkov za spotrebu elektrickej energie, úržby a poistenia. 


© 2011 - 2020, STROJE, s.r.o.
e-mail: info@strojemartin.sk

created by TVORIVEC